TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mã số thuế đơn vị bán (*)
Số bảo mật (*)

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

Bước 1: Truy cập vào website tra cứu hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin của hóa đơn cần tra cứu vào các ô tương ứng như: Mã số thuế đơn vị bán, số bảo mật.

Bước 3: Nhấn vào nút Tra cứu để tra cứu hóa đơn với thông tin đã nhập.


Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline: (02-8)38486489